Skip to Content

Eit styre som skaper verdi for kundane våre 🙋‍♂️

Styret i Hallingcast er ikkje berre ein samling namn. Det er ein samling av ressursar som bringer tryggleik og verdiskaping for kundane våre.

I Hallingcast sitt styrerom, blir meir enn berre gode idear kokt saman. Styret vårt er som ein gryte full av kunnskap og erfaring, klar til å boble over til din fordel. Dei bygger bruer mellom kunnskap, inspirasjon og know-how.

Møt styret i Hallingcast:

 • Anders Medhus
  Anders Medhus Eigar Anders er ein veteran innan marknadsføring med erfaring frå 2004. Fotograf og gründer av Kantefølflak. Møtt kundars ulike behov gjennom eit par tiår.
 • Steinar Medhus
  Steinar Medhus Styreleiar Steinar var med å bringe internettet til Hallingdal. Ein teknologisk drivkraft i tech-selskapet Bruse. Han kjenner Hallingdals digitale infrastruktur som si eiga lomme.
 • Stian Oland
  Stian Oland Styremedlem Leder og kommande eigar i Hallingdal Hytteservice. Styremedlem i Næringshagen og LIV Norge. Ein praktikar og unikum innan entreprenørskap.
 • Jørund Li
  Jørund Li Styremedlem Eks-sportssjef og landslagstrener. Dagleg leiar for Torpomoen og prosjektleiar for Innovasjon Hallingdal. Mr. Li er engasjert i samfunnet og vekker folk til live!