Skip to Content

Chipsredarens hjørne 🥔 🍺 🍷

Dagleg leiar av Hallingcast, er skaparen av potetgullet Kantefølflak. Her på denne sida ynskjer vi å gje deg eit lite innblikk i prosessen bak potetgullet, med det som har med marknadsføring og merkevarebygging å gjera. Sjølve prosessen med Kantefølflak starta i 2016, men det er ein anna historie.

 

Eksempel: Chips, øl og vin

Det å skape eit godt design for ulike produkt som chips, øl og vin er ein kunstform i seg sjølv. Det er meir enn berre nokre tilfeldige penselstrøk; det handlar om å formidle ein melding, ein identitet og ein stil som appellerer til ulike målgrupper og vekkjer ulike kjensler.

Her er eit forsøk på å forklare kvifor design er så ulikt for chips, øl og vin, og korleis denne erfaringa kan kome til nytte i vårt arbeid med film, foto, web og identitetsarbeid for deg:

CHIPS: Design av emballasje for chipsmarknaden handlar om å fange hjarta til ydmyke sjeler. Det er eit produkt som skal appellere til både ungdom og vaksne, og hovudmålet er å skape eit design som skil seg ut frå mengda og vekkjer oppmerksomheit. Designet bør spegle ein kombinasjon av vittig ordspel, som leikar på ord og kreative språkvriar, og observasjonshumor, som finn det humoristiske i kvardagen og menneskeleg åtferd.

ØL: Design av etikettar og flasker for øl, er ofte meir rebelsk og uformelt enn andre design. Det er knytt til moro, avslapping og sosialt samvær, og designet skal gjenspeile dette. Rebeldesignet appellerer til ønsket om å skilje seg ut og uttrykke individualitet, noko som er viktig for mange ølkonsumentar.

VIN: Ein annan retning enn chips og øl – sjølv om kundane av og til kan vere dei same. Vin er eit meir eksklusivt og sofistikert produkt, og designet må formidle ei kjensle av kvalitet og raffinement. Vin er knytt til kultur, historie og tradisjonar for vinfremstilling, og designet må appellere til dei meir modne og kresne kundane som set pris på desse verdiane.

 

Ei fin sak å byggje vidare på saman med deg

Med grunnlag i mi erfaring som grunnleggjar av eit nasjonalt snackprodukt i Noreg, forstår eg kor viktig det er å meistre den delikate balansen mellom humor, identitet og visuell appell i designarbeidet. Denne kompetansen kjem godt med når eg skal hjelpe deg med film-, foto-, web- og identitetsprosjekt, anten det er åleine eller i samarbeid med andre dyktige fagfolk. 

Ved å velje vår bedrift, får du tilgang til ekspertisen og innsikta vi har bygd opp gjennom arbeidet med ei vare i forbrukermarknaden, og vi vil bruke denne kunnskapen for å skape eit minneverdig og treffande design for ditt prosjekt.