Skip to Content

Tilsette 👨‍💼

Vi er stolte over å vere ein heim for talent og innovasjon. Medan vi veks, så er vi på jakt etter nye talent. For vi trur at framgang er eit lagarbeid, og kvar einaste medarbeidar spelar ei viktig rolle.

Bli kjend med den første i rekkja av Hallingcast sin tilsette. Vi håper han er den første av mange, som saman vil utrette store ting i framtida.

  • Anders Medhus
    Anders Medhus Daglig leder (og potet) Designer, musiker og industrimekaniker. Fotografutdanning frå Morten Krogvold med fleire. Sulten på å skape fleire arbeidsplassar i Hallingdal.

Sjølv om vi for tida berre er éin tilsett, så ser vi fram til å fylle denne sida med fleire andlet og idéar. Vi drøymer om ein arbeidsplass der vi kan utforske det uutforska, knekke kodar og skape noko stort saman. Kanskje du er den neste som bidreg til å skrive Hallingcast sin historie?