Skip to Content

LIV Norge: Hjelp der det trengst mest

LIV Norge er ein frivillig organisasjon som skil seg ut frå mengda. Dei fokuserer på å yte hjelp der det trengst mest, og er ikkje skapt av dei som vanlegvis jobbar med humanitært arbeid. Bak LIV står menneske som har opplevd krig, og nokre av dei skarpaste hjernene innan innovasjon, helse og omsorg for andre.

Hallingcast har samarbeidd tett med LIV, delvis som frivillige og delvis med engasjement via Hallingdal Hytteservice og Innovasjon Hallingdal. Vi har bidrege med vår ekspertise innan marknadsføring og kommunikasjon for å utforme LIV sin identitet, nettside, fotografering, filmproduksjon, sosiale medier og organisasjonsprofil generelt.

Med våre solide erfaringar og kreative tilnærming, har vi hjelpt LIV Norge med å skape ei tydeleg og engasjerande historie som resonnerer med både støttespelarar og dei som treng hjelp. Samstundes har vi vore i stand til å tilpasse oss dei unike behova til ein humanitær organisasjon og skape løysingar som er effektive og resonnerande.

Gjennom vårt arbeid med LIV Norge, har Hallingcast vist at vi er i stand til å levere høgkvalitets marknadsføringstenester for ei rekkje ulike organisasjonar og bransjar – på kort tid.

Om du leitar etter ein partnar som kan hjelpe deg med å byggje merkevaren din og formidle din visjon på ein engasjerande og effektiv måte, er Hallingcast det rette valet for deg. Vi ser fram til å hjelpe deg med å skape varige verdiar og nå dine mål, akkurat som vi har gjort for LIV Norge og våre andre samarbeidspartnarar.

 

Spelelista under frå Youtube syner dei filmane vi har laga for LIV Norge. Dei finn du også på heimesidene (frå Hallingcast).