Skip to Content

Skaugum Bestikkfabrikk: Bestikk for kongelege og fleire

Når det kjem til den utsøkte verda av bestikkhandverk, står Skaugum Bestikkfabrikk i si eiga klasse.

Denne ærverdige bedrifta har servert høgkvalitets bestikk verdig for kongelegheit sidan 1943, og når dei trengde ei marknadsføringsoppfrisking, visste dei akkurat kven dei skulle kontakte: Hallingcast AS (den gongen under namnet Utforming Medhus ENK).

Hos Hallingcast forstår vi kor viktig det er å ta vare på tradisjonar samstundes som vi tilpassar oss moderne krav. Som ein påliteleg samarbeidspartnar for Skaugum Bestikkfabrikk, har vi spela ei nøkkelrolle i deira utvikling og sørga for at dei framleis skin i eit stadig skiftande marked. Vi var med under heile prosessen frå Innovasjon Norge, til "dating" med ulike designbyrå, for så å bli ein fungerande "designvaktmester" sidan 2011.

Samarbeidet vårt med Skaugum Bestikkfabrikk har gjort at vi kan vise fram vårt allsidige talent, ved å tilpasse tenestene våre til deira unike behov og målgruppe. Vi har levert eit breitt spekter av marknadsføringsprodukt, inkludert merkevarebygging, produktfotografi og reklamevideoar, samtidig som vi har sikra at den stolte historia deira blir respektert og feira.

Gjennom kreative innsatsen vår har vi hjelpt Skaugum Bestikkfabrikk med å halde på sin posisjon som ein leiande bestikkprodusent, samtidig som vi har vist at Hallingcast er meir enn i stand til å levere førsteklasses marknadsføringstenester for bedrifter som søker å bygge merkevaren sin og utvide deira rekkevidde.

Kort sagt, om du er på jakt etter ein marknadsføringspartnar som veit korleis suksess skal serverast på eit sølvfat, treng du ikkje leite lenger enn Hallingcast.