Skip to Content

Torpomoen: Frå militærhistorie til rednings- og innovasjonsarena

Torpomoen har gjennomgått ei imponerande utvikling sidan 2008, då lokale gründere frå Hallingdal Hytteservice kjøpte området. Med ein sterk militærhistorie i ryggen har Torpomoen fått nytt liv som ein arena for redning og opplæring for naudetatane, samt eit fokus på innovasjon og teknologi. I denne reisa har Hallingcast vore ein sentral samarbeidspartnar og bidragsytar.

Saman med Hallingdal Hytteservice har vi skapt det kjende "Reodor Felgens Verksted" ved Torpomoen. Dette prosjektet starta med eit enkelt grønt lerret og eit behov for ein video, men utvikla seg etter kvart til eit fast grønt skjermstudio og samla statlege og private aktørar under paraplyen "Hallingdal Innovasjons- og Bærekraftsenter".

Hallingcast har levert eit breitt spekter av marknadsføringstenester for Torpomoen, inkludert identitet, nettsider, trykksaker, dekorasjon, merkevarebygging og meir. Vår rolle har vore å hjelpe dei med å forme opplevinga av Torpomoen som ein spennande og engasjerande stad for både fagfolk og besøkande.

Vi har arbeidd tett saman med Torpomoen for å sikre at dei kunne vekse og utvikle seg til å bli det dei er i dag – ein innovativ og teknologidreven stad der folk kan lære, utveksle erfaringar og bidra til å skape eit betre samfunn.

Med ein god blanding av humor, letthet og seriøsitet, har vi klart å formidle Torpomoens unike historie og visjon på ein engasjerande og underhaldande måte. Det er denne tilnærminga som har hjelpt oss å byggje sterke samarbeid og skape varige verdiar for våre kundar.

Om du er på jakt etter ein marknadsføringspartnar som kan hjelpe deg med å byggje merkevaren din og ta den til nye høgder, er Hallingcast det sjølvsagte valet for deg. Vi gler oss til å hjelpe deg med å skrive din suksesshistorie, slik vi har gjort for Torpomoen.