Skip to Content

Hello World! 💻

Har du nokon gong drøymt om å ha dine eigne supersmarte applikasjonar og programvare som er klare til å redde verda frå kjedsomheit og ineffektivitet? Då er du komen til rett stad!

Vi i Hallingcast er eit team av dyktige designarar og programmerarar med base i Torpomoen, Oslo og Ukraina. Saman med råd frå styret og inspirasjon frå partnarane våre, skapar vi nesten grenselaust med moglegheiter. Vi leverer alt frå Programvare som Teneste (Software as a Service (SaaS)) til skreddarsydde webapplikasjonar og apper for telefon og nettbrett.

Vår hovudmålsetjing er å hjelpe deg med å utvikle løysingar som forenklar arbeidsflyten og aukar produktiviteten for både små og store bedrifter. Vi skreddarsyr kvar enkelt prosjekt etter kundens behov og preferansar og jobbar tett saman med deg for å sikre at vi oppnår dei måla du har sett.

Hallingcast legg stor vekt på kvalitet, innovasjon og brukarvenlegheit. Med vår breie erfaring og ekspertise, kan vi skape løysingar som er både funksjonelle og estetisk tiltalande.

Så kvifor vente? Ta kontakt med oss i dag og la Hallingcast hjelpe deg med å skape morgondagens programvare og applikasjonar!